Du hittar lätt till oss!

På kartan till höger kan du se var vårt hotell finns.
Våra adressuppgifter:

Park Hotell
Örnsköldsgatan 7
891 32 Örnsköldsvik